Jacob Bayer, Paedagogus latinus, sive Lexicon germanico-latinum et lat.-german

Jacob Bayer, Paedagogus latinus, sive Lexicon germanico-latinum et lat.-german